1. Een somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak

(lichamelijke ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn niet bewust of doelbewust nagebootst. Soms is de relatie met psychische oorzaken te leggen, maar niet altijd.

 

2. MCS: Multiple Chemical Sensitivity

Meervoudige chemische overgevoeligheid, is een verzameling symptomen die ook bekend is onder de Engelse namen multiple chemical sensitivity, CI (Chemical Injury), EI (Environmental Illness), TILT (Toxicant-Induced Loss of Tolerance), Syndrome X en IEI (Idiopathic Environmental Intolerance).

Het bestaan ervan is omstreden hoewel een rapport uit 2005 van het Danish Environmental Protection Agency MCS op grond van een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek omschrijft en erkent als een "real condition". Dit rapport neemt evenwel geen stelling in over oorzakelijkheid of (lichamelijke of psychische) processen die aan de basis van deze aandoening liggen maar beperkt zich tot het geven van een overzicht van de huidige stand van onderzoek en theorievorming.

Mensen die lijden aan deze aandoening claimen ziek te worden van diverse (synthetische) chemische stoffen en/of geuren en kunnen daardoor nauwelijks meer een normaal leven leiden, omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn.

 

 

3. RSI: Repetitive Strain Injury

is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.

Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.