Kunstzinnig dynamische coaching is een therapievorm die het doel nastreeft om door middel van diverse kunstvormen een veranderingsproces bij een persoon in gang te zetten.

 

Het is geen alternatief voor de reguliere geneeswijze maar eerder een aanvulling hierop. En er is geen kunstzinnige ervaring nodig voor een goede werking van deze therapie!

 

Achter een welbepaalde klacht of ziekte schuilt vaak een andere problematiek.

Dit kan een uiting zijn van een jarenlang proces.

Kunstzinnige therapeuten gaan op zoek naar de bron van de klacht.

 

Kunstzinnig dynamische coachin(KuDyCo) werkt ervaringsgericht. Het kunstzinnige proces is het belangrijkste in deze begeleiding, het resultaat is van ondergeschikt belang.

Dit proces  is gericht op het verkrijgen van inzicht en kan op deze wijze de ontwikkeling en een eventuele genezing van de persoon in kwestie stimuleren.

 

“Lichaam en geest beïnvloeden elkaar.”

Daarom is KuDyCo aan te bevelen voor cliënten met somatische klachten zowel als voor hen die te kampen hebben met psychosomatische problematieken.

 

“De gekwetste ziel praat via het lichaam.”

Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er gefundeerde redenen waarom symptomen optreden zoals Jung beschreef: "Iemand met voortdurende angst heeft daar gegronde reden voor."

 

Het helende effect van deze begeleiding schuilt hem onder andere in het dynamisch karakter ervan. 

Men gaat expressief aan de slag met de verschillende technieken die de beeldende kunst aanbiedt. In dit geval, tekenen, schilderen, boetseren.  Hiermee kan men bewust of onbewust uiting geven aan wat er in hen leeft.

Daarnaast werkt het ook impressief. De oefeningen die de therapeut aanbiedt laat de cliënt de gezondmakende werking van kleur, vorm en beweging ervaren.


Kunstzinnige therapie is voor mensen van alle leeftijden, met uiteenlopende klachten, maar ook voor hen die op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen.

In dit laatste geval kan KuDyCo preventief werken.

 

Algemeen gezien is de zorg voor de behoeften van de cliënt steeds het uitgangspunt. Daarom werkt Veerle in haar KuDyCo vaak samen met andere professionals zoals (huis)artsen, psychologen, eerstelijns hulpverleners, leerkrachten en intern begeleiders.

 

Ook in groepsverband worden de kunstzinnige oefeningen altijd afgestemd op het individuele verhaal.